Obowiązek Informacyjny

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Point Estetic z siedzibą w Katowice, ul. Francuska 186, 40-507 Katowice.

2. Kontakt z Administratorem możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], bądź drogą pocztową na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych – w tym danych do kontaktu – nie ujętych w art. 221 ust. 1 Kodeksu Pracy;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących w procesie przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora;

d) na podstawie art. 221 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeksu Pracy

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 9 RODO.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do innych organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przez Administratora procesu obecnej rekrutacji;

b) 9 miesięcy w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

7. Posiadają Państwo następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania – gdy Państwa dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych;

e) przenoszenia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jestniezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Szanowni Klienci

Informujemy, że nasza firma będzie nieczynna w dniach od 8 do 11 czerwca. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

W tym czasie nie będziemy dostępni, aby obsłużyć Państwa zapytania, zamówienia ani żadne inne sprawy związane z naszymi usługami. Jednakże, zapewniamy Państwa, że po powrocie do pracy będziemy starali się jak najszybciej odpowiedzieć na wszelkie wiadomości i zająć się wszystkimi sprawami, które pojawiły się podczas naszej nieobecności.

Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość.

Z poważaniem,
Zespół Point Aesthetics

Nasza strona internetowa kierowana jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają formalne wykształcenie z zakresu ochrony zdrowia, medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą POINT AESTHETICS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przechodząc dalej,
Oświadczasz, że: