Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne
· organizator: Point Estetic
· miejsce odbywania się konkursu: strona internetowa www.point-aesthetics.com

Zasady i przebieg rozdań oraz wyłaniania zwycięzców

· Uczestnikiem rozdania może być każda osoba, która ukończyła osiemnaście lat. 
· Wygrywają 2 osoby, które zostaną wytypowane przez organizatora. Wyniki konkursu
zostaną przedstawione oficjalnie na stronie internetowej www.point-aesthetics.com najpóźniej cztery dni robocze po zakończeniu konkursu oraz na Facebooku @LNE
Wygrana osoba zostanie poinformowana o wygranej za pomocą wiadomości email oraz
telefonicznie.

Nagrodą w konkursie jest:

 jedno z urządzeń z oferty dostępnej na stronie www.point-aesthetics.com

 szkolenie online z obsługi urządzenia.

 jeden uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

 brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

 brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.

Postanowienia końcowe

Rozdanie nie jest loteria w myśl ust. z dn. 19.08.2009.

Wysłanie zgłoszenia równa się z akceptacją regulaminu, jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu przez
organizatora. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności· Dane zbierane przez organizatora: Imię i Nazwisko do konkursu,
email, telefon, nazwa gabinetu, nip. Dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu. · Dane nie będę przekazywane podmiotom trzecim.· Dane będą
wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu· Kontakt z uczestnikiem
odbędzie się poprzez email oraz telefonicznie.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Point F Aleksander Liana. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w: Konkursie na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na
zasadach określonych w regulaminie Konkursu a konsekwencją takiego przetwarzania
będzie ewentualna nagroda. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować niemożliwością uczestnictwa w: Konkursie.

Szanowni Klienci

Informujemy, że nasza firma będzie nieczynna w dniach od 8 do 11 czerwca. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

W tym czasie nie będziemy dostępni, aby obsłużyć Państwa zapytania, zamówienia ani żadne inne sprawy związane z naszymi usługami. Jednakże, zapewniamy Państwa, że po powrocie do pracy będziemy starali się jak najszybciej odpowiedzieć na wszelkie wiadomości i zająć się wszystkimi sprawami, które pojawiły się podczas naszej nieobecności.

Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość.

Z poważaniem,
Zespół Point Aesthetics

Nasza strona internetowa kierowana jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają formalne wykształcenie z zakresu ochrony zdrowia, medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą POINT AESTHETICS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przechodząc dalej,
Oświadczasz, że: